fredag 27. november 2009

Så enkelt kan det sies!

Enveis variansanalyse (anova):

1. Sett opp skjema over grupper og målinger, summèr alle skårer i betingelse 1, betingelse 2, og betingelse 3 (osv). Finn n og N. Spesifiser H0 og H1.

2. Regn ut SStotal
SStotal= Σx^2 - ((Σx)^2 :N)

3. Regn ut SStreat
SStreat = (ΣT^2 : n)- ((Σx)^2):N)

4. Regn ut SSerror
SSerror = SStotal - SSerror

5. Regn ut dftotal
dftotal = N-1

6. Regn ut dftreat
dftreat = k-1

7. Regn ut dferror
dferror = Σ (antall innen hver k-1)

8. Regn ut MSerror
MSerror = SSerror : dferror

9. Regn ut MStreat
MStreat = SStreat : dferror

10. Regn ut F
F = MStreat : dftreat

11. Før inn i skjema


Tolkning av resultatet:
1. Vit eller bestem α (α 0.05)

2. Finn df treat og df error

3. Slå opp s. 672

4. df treat horisontalt, df error vertikalt

5. =ρ

6. Hvis F er større enn ρ, forkastes H0. Hvis ρ er større enn F, beholdes H0.


Og vips var det gjort!! :D

Noen som føler trang for å tilbake på skolebenken?!??

1 kommentar:

  1. igjen, jeg er veldig glad jeg er ferdig med den gørra der altså! gled deg til det er over:)

    Men du må se på glame oppgaver, løs de og ta de med deg, om dere har mulighet til det! Når jeg tok den møkka der var eksamen nesten identisk med den de hadde semesteret før, da var det veldig OK å ha med seg løsningen liksom...

    SvarSlett