fredag 8. juni 2007

Innlevering i HUS 900 - Innføring i hundefag Fôring og ernæring

Eukanuba Sensitive Skin vs Vom og Hundemat nr 33

I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på Eukanuba Sensitive Skin (ESS) og Vom og Hundemat nr 33 (V&H). Fôrene er i utgangspunktet nokså forskjellige; ESS er tørrfôr spesiallaget for voksne hunder med sensitiv hud, mens V&H er et frossent, rått fôr som kan gis til hunder i alle aldre. Jeg kommer til å sammenligne fôrene fortløpende i hvert tema, og forsøke å komme med en konklusjon helt til slutt.

V&H

ESS

Protein

12,9%

23%

Fett

20,7%

13%

NFE (karbohydrater)

0,9%

46,5%

Aske

3,2%

6,5%

Vann

60%

8%

Fôringredienser: ESS inneholder i følge fôrsekken og eu.eukanuba.com; mais, malle (>14%, 4,1% fiskeolje), sildemel (2,5% fiskeolje), sukkerbete, animalsk fett, hydrolysebehandlet fiskeprotein, tørket ølgjær, hele tørkede egg, og i tillegg vitaminer og mineraler. Vegetabiler er hovedingrediensen, men det er ikke noe man får inntrykk av når man ser på sekken, hvor hovedbudskapet er at dette fôret inneholder mye fiskeoljer.

V&H har kun tre ingredienser; kylling, slakteavfall og storfevom. Vitaminer og mineraler er også tilsatt. Det er uklart hva ”kylling” egentlig er, om det er rent kjøtt, eller hele kyllinger. Slakteavfall kan være så mangt, men ifølge Gilde er kvaliteten nesten like god som til humant inntak, i tillegg til at det stort sett er de samme tingene som blir brukt både til dyr og mennesker. Sekken er ensfarget, og har kun en påklistret lapp hvor det står ingredienser og næringsinnhold.

Det er allerede tydelig hva som er en av de største forskjellene mellom disse fôrene; nemlig ingrediensene. Mens ESS inneholder både vegetabilske og animalske ingredienser, har V&H kun brukt animalske ingredienser i sitt fôr. Så vidt jeg har forstått, må man liste opp ingrediensene ut i fra hva det finnes mest av. I så fall kan vi trekke den konklusjonen av V&H inneholder mest kylling, mens ESS inneholder mest mais. Mengdeforholdet mellom de forskjellige bestanddelene er det umulig å si noe om.

Karbohydrater: ESS oppgir 3% fiber på sekken, mens analyserapporten på vomoghundemat.no oppgir karbohydrater som differanse (NFE), noe som totalt var 0,9%. ESS har ikke oppgitt NFE, som ligger på 46,5% Siden V&H har så lavt innhold av karbohydrater/NFE, antar jeg at det er grunnen til at de ikke har analysert det videre i rapporten. Ifølge analyserapporten på vomoghundemat.no er 34,2% av tørrstoffet i fôret protein. Det forklarer den lave verdien av karbohydrater i fôret, siden hunder kan omdanne protein til karbohydrater, hvis proteininnholdet er 35% eller mer. 34,2% er tilstrekkelig for denne omdanningen. (Bøe, 2007)

Om ESS kan man si at minst 3% av karbohydratene er ufordøyelige, siden de er fiber. Resten av karbohydratene er det ikke lett å si noe om, uten å gå grundigere inn i selve karbohydratkildene. Mengden av karbohydrater er en annen stor forskjell mellom fôrene, i ESS er ca halvparten karbohydrater, mens i V&H er det så å si ingen.

Protein: Ifølge iams.no inneholder ESS kun to proteinkilder; fisk og egg. Mais, som er hovedingrediensen i fôret, inneholder også protein, opplyser frukt.no. Iams er derfor ikke helt sanne i sine uttalelser. Alle ingrediensene i V&H inneholder protein, noe som vil si at alle proteinkildene i fôret er animalske, mens i ESS er det både animalske og vegetabilske kilder.

Egg er en optimal proteinkilde, mens kjøtt også har en høy biologisk kvalitet. (matprat.no) Man kan derfor anta at proteinkvaliteten i V&H er høy. Proteinkvaliteten i fisk er svært god, det samme er det i kjøtt. I tørrfôr er ofte proteinkvaliteten forringet gjennom varmebehandling, og proteinet har fått lavere fordøyelighet og dårligere proteinkvalitet. (Bøe, 2007) Proteinet fra fisken i ESS er hydrolysebehandlet (ntnu.no), noe som kan tenkes å være for å unngå bitter smak som følge av dårlig kvalitet i utgangspunktet. Det er også snakk om avfallsprodukter fra fisk (det vil si avskjær, slo og ryggbein), siden det er dette som går med til produksjon av fôr, og ikke i like stor grad humant konsum. (ntnu.no) Gilde opplyser at biprodukter (det vil i dette tilfelle med frosset fôr si vom, lunger, nyrer, lever, avskjær av ulikt slag og vasket tarm), går først til humant konsum, deretter til kjæledyrfôr. Kvaliteten er nesten den samme for begge gruppene: ” I grove trekk kan vi si at den beste kvaliteten av biprodukter går til menneskeføde (humant), så kommer kjæledyrmat like etter,

og til sist pelsdyrfôr.” (Gilde) I V&H er proteinkvaliteten god, fôret har ikke blitt utsatt for annet enn kverning og frysing, så man kan anta at den opprinnelige proteinkvaliteten er bevart.

Summerer man opp, er det vanskelig å si at proteinkvaliteten er noe bedre i ESS, selv om fôret inneholder egg og fisk, som har noe høyere biologisk verdi enn proteinkildene i V&H.

Fordøyeligheten henger sammen med kvaliteten, og siden kvaliteten er noe usikker hos ESS på grunn av hydrolysebehandling og varmebehandling, kan man anta at V&H har bedre fordøyelighet. Fordøyeligheten varierer også med rase, alder, størrelse og enzymproduksjon. (Bøe, 2007)

Lipider: ESS oppgir fettprosenten i fôret til å være 13%, i tørrstoff blir det 14%. 54,9% av tørrstoffet i V&H er fett, viser analyserapporten. Fettet i ESS kommer fra fisk og fiskeoljer, som man kan anta inneholder omega 3 og 6, men også mais inneholder fett. (frukt.no) Alle ingrediensene i V&H inneholder fett, men vom antageligvis mest. Linol og linolensyre er ikke deklarert på noen av sekkene, men ESS har en illustrerende graf som viser at det er mer omega 3 i dette fôret, enn i Eukanuba Manitenance Adult (EMA). Mengde er ikke oppgitt, bortsett fra på iams.no som opplyser om dobbelt mengde omega 3 i forhold til EMA, men dog ikke en eksakt mengde. V&H har en nyttig analyserapport liggende på hjemmesidene deres, hvor både omega 3 og 6 er oppgitt i mengde, i tillegg til C18:2 n6, C18:3 n6, C20:4 n6, C18:3 n3, EPA og DHA, og forholdet mellom omega 3 og 6.

Man kan si at det er litt rart at ESS, som reklamerer nesten utelukkende med at hunden skal få i seg nok av omega 3 og 6 for å fremme sunn hud og pels, ikke deklarerer det faktiske innholdet. Det er også lite informasjon å finne på hjemmesidene til Eukanuba om dette fôret. V&H har deklarert innholdet godt i analyserapporten, som også er lett tilgjengelig.

Vitaminer og mineraler: ESS oppgir tilsatte vitaminer og mineraler, men de fleste ingrediensene inneholder også vitaminer og mineraler fra før. Det totale innholdet er det derfor umulig å si noe om. ESS har kun oppgitt tilsatte mengder; vitamin A, D og E, tilsatte mineraler er kobbersulfat og β-karoten. V&H oppgir på sekken det totale innholdet av 20 forskjellige vitaminer og mineraler, og 21 i analyserapporten. Begge fôrene har deklarert innholdet av kalsium og fosfor på sekken, V&H har også oppgitt forholdet mellom disse i analyserapporten. Forholdet mellom kalsium og fosfor er større i V&H enn i ESS. V&H inneholder mye kalsium (kalsium: 1,51% fosfor: 0,62%), mens ESS inneholdt mye fosfor i forhold til kalsium (kalsium: 1% fosfor 0,8%).

Ut i fra den informasjonen som finnes om fôrene, både på sekken og lett tilgjengelig på nettet, kan man påstå at V&H inneholder det det skal av vitaminer og mineraler, og det kan virke som om ESS knapt inneholder noe. Selv om de oppgir at tilsatt mengde D3-vitamin er 900IE, sier det ingenting om det totale innholdet av D-vitamin i fôret. V&H oppgir total mengde pr 100g fôr.

V&H har analysert D-vitamininnholdet til å være 502IE, det vil si 54,6g/1000kJ.. Analyserapporten opplyser om at anbefalt tilførsel for valper og drektige tisper er30g/1000kJ, og at behovet vil være noe lavere for voksne hunder. På bakgrunn av det kan man konkludere med at både V&H og ESS inneholder for mye D-vitamin, ESS nesten dobbelt så mye som V&H. Dette er betenkelig siden D-vitamin er fettløselig, og ikke vannløselig. (Bøe, Ulla Britt, 2007).

Energi-innhold: Siden fôrene er så forskjellige, har jeg valgt å regne om verdiene av innholdet i begge to til tørrstoffinnhold, noe som gjør det lettere og mer korrekt å sammenligne, siden V&H i utgangspunktet inneholder hele 60% vann, mens ESS inneholder kun 8%.

Jeg har regnet ut det omsettelige energiinnholdet i kJ pr 100 g tørrstoff av begge fôrene, i tillegg til totalt MJ/kg:

ESS

V&H

Karbohydrat (NFE)

737,3 kJ/100g

35,04 kJ/100g

Fett

497 kJ/100g

1948,95 kJ/100g

Protein

365 kJ/100g

499,32 kJ/100g

Totalt pr 100g

(Pr kg)

1599,3 kJ/100g

(15 993 kJ/kg)

2483,31 kJ/100g

(24 832 kJ/kg)

Totalt MJ/kg

15,99 MJ/kg

24,83 MJ/kg

Fig.2 Omsettelig energiinnhold pr 100g og pr kg tørrstoff, i kJ og MJ

Eukanuba skriver på eu.eukanuba.com at den omsettelige energien er 15,40 MJ/kg. Ifølge fig.2 er det såpass liten variasjon i forhold til det jeg har regnet ut, at vi kan anta energiinnholdet ligger på ca dette nivået. Analyserapporten til V&H oppgir den omsettelige energien til å være 24 304 kJ/kg tørrstoff. Dette er også et såpass lite avvik at det er uten betydning. Ut i fra fig.2 kan man si at som tørrstoff pr 100g, er V&H et mer energirikt fôr enn ESS.

ESS

V&H

Karbohydrat (NFE)

799,8 kJ/100g

15,48 kJ/100g

Fett

512,2 kJ/100g

815,58 kJ/100g

Protein

540,5 kJ/100g

303,15 kJ/100g

Totalt kJ/100g

1852,5 kJ/100g

1134,21 kJ/100g

Fig.3 Brutto energiinnhold pr 100g fôr, i kJ

En hund på 20 kg trenger 5020,8 kJ pr dag for vedlikehold. (Indrebø, 2005/Bøe, 2007) (20kg x 60 kcal/dg x 4,184) Det er uklart om dette er i omsettelig eller brutto energi. Vi må anta at det er oppgitt i brutto energi, for å kunne sammenligne med det jeg har regnet ut. Når jeg nå skal forsøke å regne ut hva en 20kg hund trenger pr dag, vil jeg bruke energiinnholdet i fôret slik det blir solgt, da jeg mener det er mest aktuelt (se fig.3). ESS oppgir fôringsmengde til en hund på 20 kg til å være 200g/dg, noe som tilsvarer 3705kJ. Skal hunden få i seg nok, må den spise ca 270g av ESS, noe som er 70g mer enn hva som står oppgitt på sekken. V&H har ingen fôringsveiledning på sekken, men når man kjøper fôret, eller spør forhandlere, får man oppgitt at en hund trenger ca 1-2% av kroppsvekten sin av fôr pr dag. For en hund på 20 kg tilsvarer det 200-400g. Når jeg skal regne ut energiinnholdet, tar jeg utgangspunkt i 1,5% av 20kg, det vil si 300g fôr. 300g V&H inneholder 3402,63kJ, noe som heller ikke er nok for å dekke hundens vedlikeholdsbehov. Hunden må spise ca 440g/dg. Tallene kan være feil fordi det er usikkert om det er snakk om brutto eller omsettelig energi eller feil i utregning.

Generelt: Man får kjøpt ESS i 12,5kg sekk eller 2,5kg sekk. Prisen hos min nærmeste forhandler (Smådyrveterinærene i Orkdal) er henholdsvis 41,52kr/kg og 56,8kr/kg. V&H kjøpes i 20kg blokker, ettkilos pølser, og hos noen forhandlere kan man få kjøpe halvkilos pølser. Blokken koster 12kr/kg, og hvis man vil ha blokken hogd opp, koster det 13 kr/kg hos min nærmeste forhandler (Trond Hjeldnes, kennel Bayeros). En kilos pølse koster 22kr, det gis rabatter ved kjøp av ti pølser eller mer, en pølse koster da 20kr. Prisforskjellen mellom ESS og V&H er veldig stor. V&H-sekken er ensfarget, og har kun påklistret en lapp om ingredienser og næringsinnhold, i tillegg til litt kontaktinformasjon. ESS-sekken har flere farger, bilde av en hund, en graf som viser innholdet av omega3 i forhold til EMA, kontaktinformasjon og informasjon om fôret på mange språk. Ser man kun på sekken, ser ESS veldig gjennomført ut, mens V&H har tydeligvis ikke lagt ned noe energi i å gjøre sekken attraktiv. Jeg vil tro at en grunn til det, er kanskje fordi V&H skal oppbevares i fryser, mens ESS står fremme på utsalgssteder, og sekken drar nytte av å se attraktiv ut.

Konklusjon: ESS prøver å gi inntrykk av å gi kunden mye informasjon, men når man begynner å lete, finner man ikke mye, og det man finner, er ikke alltid like lett å tolke, og det er heller ikke alltid det stemmer. V&H er særdeles oppriktige når de velger å legge hele analyserapporten sin ut på nettet, og det som ligger der stemmer godt overens med hva jeg har regnet ut. Informasjon på selve sekken er det derimot lite av, og man må lete seg frem til svar selv, eller spørre forhandlere av fôret. ESS gir informasjon som tilsynelatende er lettere å forstå for folk flest, mens analyserapporten til V&H er for spesielt interesserte. Av forhandlere får man likevel informasjon som de fleste kan dra nytte av når de skal fôre hunden sin. Jeg har lyst å trekke den konklusjonen at V&H er et ”ærligere” fôr enn ESS, siden mye informasjon er lett tilgjengelig. Det sier ingenting om kvaliteten på fôrene, men jeg vil anta at varmebehandling kan ha mye å si for kvaliteten i ESS. Ingen av fôrene er hva jeg vil karakterisere som dårlig, man kan si at begge fôrene oppfyller kravene til et fullfôr. ESS er varmebehandlet, og kvaliteten på næringsinnholdet kan derfor antas å være redusert i forhold til V&H. Til tross for at V&H inneholder mindre næring pr 100g fôr, kan man anta at kvaliteten er bedre, og det er mye rimeligere. Man kan trekke den konklusjonen at man får mer for pengene når man kjøper Vom og Hundemat nr 33 enn Eukanuba Sensitive Skin. Hva en gitt hund fungerer best på, vil avhenge av alder, rase, størrelse og enzymproduksjon. (Bøe, 2007)

Redigert i forhold til opprinnelig oppgave: lagt inn tabell i begynnelsen av oppgaven, med oversikt over næringsinnhold
Karakter: C+ Hadde jeg hatt med tabellen jeg la inn i redigeringen, hadde jeg fått B eller bedre, irriterende nybegynnertabbe.

1 kommentar:

  1. Dette var sannelig interessant å lese. Jeg er også opptatt av hund og hunderelaterte temaer, og jeg fôrer 100% rått - basert på V&H nr 33 pluss diverse slakteavfall. Det har jeg gjort i mer enn fem år nå, og jeg har kun positive erfaringer.

    En kommentar til artikkelen: V&H nr 33 inneholder 33% av hver av kylling, vom og slakteavskjær. V&H nr 25 inneholder til sammenligning 25% av hver av kylling, vom, slakteavskær og oppdrettsfisk.

    Alle råvarene er norskproduserte, mens 95% av alt tørrfôr i Norge er produsert i utlandet.

    Jeg håper du fortsetter å drøfte fôr og ernæring, for det høres ut som om du har interesse for det. :-)

    SvarSlett